Mrągowo - informacje


20.808
mieszkańców Mrągowa
9.888
mężczyzn
10.920
kobiet

2.902
w wieku przedprodukcyjnym

12.645
w wieku produkcyjnym

5.261
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

83
zawarto małżeństw

141
urodzeń

249
zgonów

-108
przyrost naturalny
miasto Mrągowo
dochody

119.963.248
wydatki

129.387.016
struktura wydatków Mrągowa

71.113
0,055%
Leśnictwo

40.051
0,031%
Rolnictwo i łowiectwo

13.607.151
10,517%
Transport i łączność

10.169.397
7,860%
Administracja publiczna

37.240
0,029%
Turystyka

4.860.496
3,757%
Gospodarka mieszkaniowa

861.265
0,666%
Działalność usługowa

4.431
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

127.650
0,099%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

764.567
0,591%
Obsługa długu publicznego

38.118.532
29,461%
Oświata i wychowanie

919.096
0,710%
Ochrona zdrowia

11.755.501
9,086%
Pomoc społeczna

5.604.862
4,332%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

966.000
0,747%
Edukacyjna opieka wychowawcza

16.804.864
12,988%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.907.122
3,020%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.694.044
1,309%
Kultura fizyczna i sport

19.073.630
14,742%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-07-12 19:10
REKLAMA
pogoda Mrągowo
25°C
wschód słońca: 04:20
zachód słońca: 21:01
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Mrągowie

kiedy
2024-07-17 19:00
miejsce
Mrągowskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-21 20:00
miejsce
Amfiteatr, Mrągowo, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-24 19:00
miejsce
Mrągowskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-08-02 20:00
miejsce
Amfiteatr, Mrągowo, ul....
wstęp biletowany